Kontakt

STEP d.d. Sarajevo
Halilovići 2, 
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 776 850
fax: +387 33 542 377
e-mail: step.sa@bih.net.ba

ID broj: 4200095860005
PDV broj: 200095860005

UniCredit banka d.d. Mostar
PC Sarajevo
žiro-račun broj: 3383202250149458
IBAN: BA 393383204890586555
SWIFT: UNCRBA22

Sberbank BH d.d. Sarajevo
Žiro račun broj: 1401011120042931
IBAN: BA391401011200460781
SWIFT: SABRBA22

Privredna banka d.d. Sarajevo
Žiro račun broj: 1010000050727934
IBAN: BA391010000050727934
SWIFT: PBSCBA22
 

 

Adrese podružnice:

STEP d.d. podružnica Zagreb
Cage 23a
35430 Okučani
Republika Hrvatska

kontakt osoba:
Marijana Ošap
tel: +385 99 433 0282

 

Fotogalerija