Dobrodošli

 

Poštovani posjetitelji,

dobrodošli na web prezentaciju firme STEP dd Sarajevo. Nadamo se da ćete na našim stranicama pronaći korisne informacije o uslugama koje Vam nudimo.

Web prezentacija rađena je s namjerom da postane značajan izvor informacija i otvori aktivne komunikacijske kanale s partnerima, korisnicima i svima zainteresiranima za neku od usluga kojim se bavimo.

Direktor

 

Firma STEP dd uvodeći međunarodnu normu ISO 9001:2008 i usavršavajući sistem upravljanja želi unaprijediti svoje poslovanje i time se jače afirmirati na tržištu.

 

Strategija firme STEP dd je definiranje konkretnog cilja i njegovo postizanje uz podršku rukovodstva za motiviranje uposlenih.

 

Ići u korak sa najnovijim saznanjima je mjera svih naših težnji i vrijednosti, jer mi znamo da se samo stručnošću i kompetentnošću stiče autoritet kod partnera u bilo kojim relacijama

 

Fotogalerija