O nama

Firma STEP dd Sarajevo je pravni sljedbenik radnih jedinica "SITEL", " MEP" i "ELPOS"  koje su osnovane 1976. godine i djelovale su u sklopu ŽTP Sarajevo, na poslovima razvoja željezničke infrastrukture.
Kao samostalni privredni subjekt djeluje od 2000. godine kada je izvršena privatizacija.

STEP dd Sarajevo se bavi poslovima niskogradnje i to:

 • Izgradnjom elektroenergetskih postrojenja, niskonaponske, srednjenaponske i visokonaponske mreže i trafostanica,
 • Izgradnjom i rekonstrukcijom kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica za željeznice
 • Izgradnjom i rekonstrukcijom javne rasvjete (objekti, javne površine, saobraćajnice i sportska borilišta)
 • Izgradnjom i sanacijom osiguranja stanica i putnih prijelaza na željezničkoj infrastrukturi
 • Izgradnjom osiguranja raskrsnica na saobraćajnica (semaforizacija)
 • Izgradnjom telekomunikacijske mreže, polaganjem i obradom svih vrsta i tipova kabela, montažom centrala i ostale telefonske opreme
 • Vršimo uslugu obrade metala i izrade proizvoda i poluproizvoda koji se koriste u željezničkoj i cestovnoj infrastrukturi
 • Vršimo proizvodnju kandilabera i stubova za kontaktnu mrežu (cijevni čelični i rešetkasti)
 • Vršimo uslugu uklanjanja korozije sa čeličnih konstrukcija pjeskarenjem kvarcnim pijeskom i gritom, kao i pjeskarenje vodom (pritisak do 2500 bara).


STEP dd u svojoj organizacijskoj struktiri ima četiri sektora i to:

 • Sektor za signalno-sigurnosna i telekomunikaciona postrojenja (SS i TKP)
 • Sektor za kontaktnu mrežu i elektroenergetska postrojenja (KM i EEP)
 • Sektor logistike
 • Sektor zajedničkih poslova (SZP)

Firma STEP dd Sarajevo trenutno upošljava 127.

Budući da je osnovna djelatnost firme STEP dd Sarajevo rad na izgradnji željezničke infrastrukture većina radnika posjeduje položen stručni ispit iz oblasti neposrednog učešća u željezničkom saobraćaju 646.

Fotogalerija